Algemene voorwaarden

reservatie

reservatievoorwaarden: een reservatie is valabel wanneer een reservatie is bevestigd ofwel via mail,via telefoon,via ons webformulier, of alle andere mogelijke wegen,zowel verbaal als geschreven; deze zijn conform zoals een contract,met elke reservatie gaat u onmiddellijk akkoord met de annulatievoorwaarden.

annulatie

annulatievoorwaarden: bij een annulatie van minder dan 2 maand voor aankomst van reservatiedatum word automatisch het volledige bedrag van de huurprijs in rekening gebracht. bij een annulatie van minder dan 2 weken voor aankomst van reservatiedatum word het volledige huurbedrag in rekening gebracht,plus een extra annulatiebedrag van 35,00euro per dag. bij het niet naleven van deze voorwaarden zijn we verplicht verdere stappen te ondernemen om desbetreffende annulatie te recupereren, ongeacht uw woonplaats, word na 2 maand een incasso ingeschakeld met extra kosten van dien.

Aansprakelijkheid

We vragen U vriendelijk respect te hebben voor de woning en tuin.
De hoofdhuurder is aansprakelijk voor de door hem/haar, door medehuurders, door eventuele bezoekers veroorzaakte schade, ook wanneer deze na zijn vertrek geconstateerd worden. Wanneer schades na vertrek van de hoofdhuurder worden geconstateerd, zal deze zich moeten neerleggen bij de uitspraak van de eigenaar.
Het gehuurde vakantiehuis dient door de huurder, zijn medehuurders, en zijn bezoekers met de vereiste zorg en zorgvuldigheid te worden bewoond, met inachtneming van de rust voor de omgeving.
Indien de huurder, zijn medehuurders en zijn bezoekers onverhoopt schade toebrengt aan de gehuurde studio en/of inventaris, dient dit onmiddellijk aan de beheerder/eigenaar te worden gemeld. De daarmee verband houdende reparatie- en vervangingskosten dienen onmiddellijk ter plaatse te worden vergoed. De hoofdhuurder kan nadien beroep doen op een eventueel door hem afgesloten schadeverzekering.
De huurder wordt verzocht verzekert te zijn voor schade aan derden zoals een aansprakelijkheidsverzekering (familialeverzekering).
De huurder wordt er op gewezen er goed aan te doen zijn wettelijke aansprakelijkheid, in geval van door hem veroorzaakte brand van het betrokken huis te verzekeren. Deze aansprakelijkheid wordt door bijna alle aansprakelijkheidsverzekeringen voor particulieren gedekt of door zijn eigen brandverzekering.

Maximaal aantal personen

De huisbeschrijving van ieder vakantiehuis vermeldt het maximaal aantal personen dat in het vakantiehuis mag overnachten. Dit aantal (inclusief de eventuele gasten) kan in geen geval overschreden worden zonder toestemming van de eigenaar. Bij overschrijding wordt de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwd en wordt de toegang tot het vakantiehuis geweigerd zonder aanspraak op teruggave van de huur.
Indien er op een later tijdstip, buiten medeweten van de verhuurder, toch extra personen in de woning komen logeren, ontstaat er onmiddellijk een vordering van 25% van de huursom per extra persoon.

Eindschoonmaak en huisvuil

Niettegenstaande dat de huur inclusief de eindschoonmaak is, dient de gehuurde studio altijd netjes te worden achtergelaten na afloop van uw verblijf.
Linnengoed is bij de huurprijs inbegrepen.

Brandgevaar

Kaarsen

Bij het gebruik van kaarsen (theelichtjes of anderen) steeds een bord of iets gelijkaardig onder de kaars plaatsen; dit om brandplekken in de meubelen te voorkomen. Dit is helaas reeds gebeurd en is een vervelende situatie voor beide partijen.

Roken

Het is totaal verboden te roken in de studio.